Paper Information


Title 《ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠭᠤᠤ᠎ᠠ
Keyword 《ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ; ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠦᠨᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠩ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ》 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠳᠤᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn