Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠡ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠢᠮᠤᠴᠢᠯᠡᠯ-ᠮᠠᠨᠭᠳᠠᠠᠭ᠋ᠯ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ(1949-1966 ᠤᠨ)
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭ᠋ᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1996年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn