Paper Information


Title ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯᠠᠲᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ — ᠲ‍ · ᠮᠦᠩᠬᠡᠵᠠᠪ ᠤᠨ 《ᠨᠤᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠠᠨ ᠳ᠋ᠧᠩ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠢ ᠰᠤᠨ᠋ᠢᠷᠬᠠᠭ᠋ᠠᠳ
Creator ᠪᠠᠶᠠᠭ᠋ᠠᠳ; ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1993年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn