Paper Information


Title ᠦᠬᠤᠸᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵ‍ • ᠲᠠᠮᠷᠢᠨᠰᠡᠷᠡᠩ
Keyword ᠦᠬᠤᠸᠠᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ
Abstract ᠡᡁᠦ᠋ᠩᠨᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠨ ᠢᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠸᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠤᠳᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠠᠳ ᠦᠬᠤᠸᠠᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn