Paper Information


Title ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠨᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ《ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ》
Creator ᠫ‍ • ᠲᠤᠭᠠᠷ
Keyword ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠲᠠᠨᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ;《ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ》
Abstract 《ᠪᠤᠭᠳᠠ ᠴᠤᠢᠵᠢᠨ᠋ᠤᠤᠰᠠᠷ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠨᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠰ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠤᠭᠳᠠᠷᠭᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠨᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠨᠴᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠯᠤᠮ ᠷᠠᠪᠵᠢᠮᠪᠠ ᠲᠠᠨᠵᠢᠨᠳᠠᠭᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠤᠯᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn