Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠡ ᠰᠤᠷᠭ᠋ᠭᠭ᠋ᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠬ᠋ᠠᠳᠠᠭ᠋ᠠᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠡᡁᠸ ᠵᠢᠩ ᠡᠤ;ᠰᠡᠴᠡᠩᠭ᠋ᠤᠤ᠎ᠡ
Keyword
Abstract
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1997年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn