Paper Information


Title ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴᠤᠭᠪᠠᠳᠤ
Keyword ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ; ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠦ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠨ(ᠯᠢᠶᠤᠤ) ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠳᠤ ᠴᠸᠠᠩᠵᠸᠤ ᠬᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠤᠢᠳᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn