Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ-ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ
Creator ᠨᠤ‍ • ᠱᠠᠷᠠᠯᠳᠡᠢ
Keyword ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ;ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ;ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ
Abstract ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠤᠤᠳᠡᠢ ᠬᠦᠬᠡᠮᠳᠤᠭ᠌ ᠮᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠪᠤᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠮᠤᠤᠳᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠡᠰᠤ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠢᠭᠡ ᠵᠢᠷᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠠᠷᠤᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠦᠨᠢᠳᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ 《ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠰᠢᠳᠤᠭᠡᠨ》᠋  ᠤᠳᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ ᠠᠵᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨᠠᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1992年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn