Paper Information


Title ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Creator ᠴᠤᠢᠵᠢ
Keyword ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Abstract ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠠᠨᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤ 1245ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠯᠡᠮᠡ ᠳᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠯᠡᠮᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠩᠭᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠪᠦᠳᠢᠩᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠡ ᠨᠦᠬᠦᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠨᠦ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ1246 ᠤᠨ ᠳᠤᠷ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠦᠨ ᠫᠠᠭᠪᠠ ᠯᠡᠮᠡ ᠳᠤᠷ ᠤᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ《 ᠰᠤᠪᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠲᠤ ᠮᠤᠳᠢᠭ᠍ᠮ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠵᠢᠭᠤᠬᠤ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1990年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn