Paper Information


Title 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Creator ᠴ‍ • ᠬᠡᠰᠢᠭᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》᠋ ; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠤᠢᠮᠦ
Abstract ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠂ ᠱᠠᠬᠢᠮᠦᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤᠨ ᠨᠤᠮᠯᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠡᠳ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠳ ᠶᠠᠭᠡᠰ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠦᠨᠢ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn