Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ
Creator ᠬᠦᠷᠦᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢᠠᠮᠭ; ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ
Abstract ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠯᠡᠮᠡ ᠰᠸᠷ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠳᠪᠠ ᠷᠠᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠯᠡᠮᠡ ᠵᠢ ᠱᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠮᠡ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠴᠤᠷᠵᠢ ᠯᠡᠮᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ《ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠢᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ》ᠴᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠠᠨ ᠠᠢᠠᠮᠭ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn